Andalusia, 1953.

 

She arrived in Catalonia when she was 15, with the aim to find a job and help her mother, also recently migrated in Barcelona. She settled in the city and formed a family, without stop working on that started for necessity and finally became her profession.

 

_

 

Andalusia, 1953.

 

Arribà a Catalunya quan tenia 15 anys, amb l’objectiu de trobar feina per ajudar econòmicament a la seva mare, també migrada recentment a Barcelona. S’establí a la ciutat i formà família, sense deixar mai de treballar d’allò que començà fent per necessitat i acabà convertint en el seu ofici.

Copyright

Montse Giralt©